NAKOIA ANA CUSTOMERS KIC AKE A TIA N SURRENDER AIA BORARAOI, MATURE AIA BORARAOI KE NI MOTIRAWA AIA AOMATA AE E INSURE MAIUNA IBUKIN RIRIKI AIKA 2016 NAKON 2018, TAIAOKA REITAKI MA AOBITIN KIC N AOAN TE MWAKURI IB UKIN RONGORONGON AMI BONUS IBUKIN 2016 TO 2018 KE EMAIL NAKON enquire(at)kic.org.ki. KAM RABWA