E KUKUREI NI KATANOATAA TE K.I.C BWA E A TIA ANA BABA N TARARUA (BOARD OF DIRECTORS) NI KABWAATA KAANAUAN TE RIRIKI NI KAMANOMANO KE TE LIFE INSURANCE NAKON TE RIRIKI N RITAEA AE 60 TE RIRIKI N RUAMWIIN TE BITAKI IBUKIN TE RIRIKI N RITAEA ARE BON KANOAN ANA KAI NI BAIRE TE TAUTAEKA. TI KUKUREI NI KAONGOINGKAMI AKE IAI NANOMI NI KAN KARAOI AMI BORARAOI NAKON 60 TE RIRIKI N RITAEA BWA E A TAURAOI NGKAI ANA AOBITI TE KIC IBUKIN BUOKAMI. KAM KONA NI EMAIL NAKON enquire(at)kic.org.ki KE N TAREBONIIRA IAON 75022627/75022628. CEO K.I.C