KATANOATA


E KUKUREI NI KATANOATA TE KIRIBATI INSURANCE COPRATION BWA IAI ANA
TENDER IAON ANA MINI BUS, HILUX DOUBLE CAB, SUBARU FORESTER, 1 TE
CONTAINER AO TAIAN AIR CONDITION.


A BUTIMWAEAKI KATAUBOO IAON BWAAI AIKAI N ARON TEIA AO AROIA NGKAI.


KAM A ROKO N TUOI BWAAI AIKAI N AOAN TE MAKURI AO TE WEEKEND


E UKI BUTIMWAEAN TE KATAUBOO MAN FRIDAY, 17 TH MARCH AO N TOKI N TE
MOANIBONG, 20 TH MARCH N TE AOA 4.00PM.


A RIAI KATAUBOO NI KOREAKI NAKON.


CEO
KIC
BAIRIKI


AO NI KOREAKI NAMBWAN TE TENDER
TENDER NO.1 – MINIBUS
TENDER NO.2 – HILUX DOUBLE CAP
TENDER NO.3 – SUBARU FORESTER
TENDER NO.4 – CONTAINER
TENDER NO.5 – AIR CONDITIONS