The Kiribati Insurance Corporation invites the following eligible candidates to attend a screening test for the Insurance Officer post with the Kiritimati Branch L/17-15/14-12 to be conducted on Wednesday 24/01/24 at 3pm in the Kiritimati Jss classroom.  Pls refer to the listing to see your names:

Names Surname
Aateti Biitam
Abetonga Bonteman
Angiauea Angitio
Angineti Reeia
Anita Kimaere
Arebwa Moiwa
Arieta Owen
Arinteiti Tabunga
Aritana Damien Romatoa
Atanimango Bosoa
Ataraema Eria
Bakaa Tetaua
Baunrerei Teatia
Beeta Baibuke
Beiabure Teuiia
Beinate Kiiang
Bettina Tabwere Tionatan
Bunatao Toote
Bura Kakiawi
Bwena Owen
Celina Penani
Ereata Kirataruru
Ereta Toaroi
Eriate Riteti
Eriika Kateia
Erine Taren
Etitaake Tabuaka
Frances Itonga
Iatirite Bitam
Kaai Tarantakai
Kaboruru Teraoi
Kabwebwea Bautaake
Kabwebweata Bautaake
Kaewanaang Moteti
Karaitaake Ribwatia
Kariorerei Kaitama
Katakea Terawati
Kateia Enoka
Kaue Miika
Kim Tababa
Lavender Angimarau
Maata Tiimi
Marawa Kooteti
Marebu Taom
Maria Betero
Maria Rosalind Iaontamoa
Mary Roti
Mereang Timoteo Teuina
Misty Temou
Mwaaka Kiaben
Nakina Tababa
Ngaan Teriano
Ngeaua Iaokabu
Ntia Kaimemeri
Renee Timon
Rengaua Mweea
Retin Teiwaki
Riite Iaakobo
Rikate Teang
Ruuta Tawati
Ruuta Tebuto
Salyn Tionee
Samala Seeta
Siniue Tiaoti
Tabuariki Teiwaki
Taeateiti Bateriki
Tarame Teeira
Tarome Maunga
Tarote Kabure
Tatebwetu Kirario
Tati Tatake
Tawana Bitam Tetoa
Teakoi Buariki
Teangibwe Tekiata
Teatia Aukitino
Tebaibure Uriam
Tebaua Iete
Teburea Katuiti
Teea Uetera
Teeti Kabong
Teingoa Iotebwa
Tekakoko Tiaon
Temaniua Kaitu
Tenamo Ritembwa
Teraiti Arikita
Teriinga Tannang
Terutu Tiote
Tewia Kimaere
Tibera Mwea
Tiibau Tekoti
Tiitaake Atamakin
Tikua Rubenteiti
Tinaraoi Teriakai
Tinata Aiete
Tiorim Tewanrenga
Tiorina Tekabaia
Tuaia Teburoro
Tunita Kaotira
Uriana Timon